Program kongresu

V Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń

Ubezpieczenia - wartość dla gospodarki i społeczeństwa
 
9 maja 2017
 
11:00 - 11:45 Otwarcie kongresu
J. Grzegorz Prądzyński – prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń:
Raport wpływu branży ubezpieczeniowej na gospodarkę i społeczeństwo

dr Józef Zych – sędzia Trybunału Stanu, Marszałek Sejmu w latach 1995-1997
Grzegorz Bierecki – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Senat RP
Paweł Borys – prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
Marcin Pachucki – wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

 
11:45 - 13:00 Rola ubezpieczeń w gospodarce i społeczeństwie
Moderator: Cezary Szymanek – redaktor naczelny rp.pl i Bloomberg Businessweek Polska

Paneliści:
Paweł Borys – prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
Franciszek Hutten-Czapski – dyrektor zarządzający w The Boston Consulting Group
Marcin Pachucki – wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Jarosław Parkot – prezes Grupy WARTA
Paweł Surówka – prezes PZU SA
Adam Uszpolewicz – prezes Aviva TUnŻ SA

 
13:00 - 14:30 Lunch


14:30 - 16:00 Bezpieczeństwo a ubezpieczenia

Wykład wprowadzający:
Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce
Michael Wodzicki – associate partner McKinsey & Company

Panel dyskusyjny:
Moderator: Piotr Narloch – prezes InterRisk TU SA

Paneliści:
David Brown – specjalista-aktuariusz, partner odpowiedzialny za branżę non-life
w praktyce ubezpieczeniowej brytyjskiego KPMG
mł. bryg. mgr inż. Marcin Cisek – Pracownia Analizy Ryzyka, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
dr inż. Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu Drogowego
Roman Pałac – prezes PZU Życie SA
Mariusz Wasiak – główny specjalista Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
Michael Wodzicki – associate partner McKinsey & Company

 
16:00 - 16:30 Przerwa kawowa


16:30 - 18:00 Reputacja branży

Wprowadzenie:
Sławomir Łopalewski – prezes PKO Życie TU SA i PKO TU SA
Piotr Narloch – prezes InterRisk TU SA
Irena Pichola – partner Deloitte, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce
i w Europie Środkowej
J. Grzegorz Prądzyński – prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń
Anna Włodarczyk-Moczkowska – prezes Goather TU SA

Dialog:
dr Anna Kacprzyk – innovation and public affairs manager, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
Konrad Ciesiołkiewicz – dyrektor komunikacji korporacyjnej i CSR Orange Polska
Katarzyna Iwanoska – autorka bloga "Finanse od kuchni"
Kamil Pluskwa-Dąbrowski – prezes Federacji Konsumentów
Aleksandra Wiktorow – Rzecznik Finansowy
Aleksandra Leszczyńska – przewodnicząca Komisji ds. PR Polskiej Izby Ubezpieczeń, dyrektor komunikacji Grupy AXA w Polsce

 
20:00 Uroczysta kolacja